Kurumsal 2018-12-14T15:37:45+00:00

Neye ihtiyacınız olduğunu biliyoruz!

İletişime Geç!

1990’dan günümüze…

1990 yılında Cem Marçak tarafından kurulan Cem Gümrükleme, kurumsallaşma yolunda ilk adımı atarak, 1993 yılında Boğaziçi Gümrükleme olarak gümrük müşavirliği ve danışmanlık hizmetlerine devam etmiştir. Gelişen süreçte depolama ve antrepo hizmetleri için Hermes Antrepoculuk kurulmuştur. Merkezi İstanbul’da olan Boğaziçi Grup hali hazırda bünyesindeki taşımacılık, antrepoculuk ve gümrük danışmanlık firmalarıyla, gelişen iş hacmiyle orantılı olarak her geçen yıl istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etmektedir.

Hakkımızda

Ülkemizin gelişen dış ticaretine paralel olarak, gümrük müşavirliği,  danışmanlık, dış ticaret, taşımacılık, lojistik, gümrüklü / gümrüksüz depolama hizmetlerini Boğaziçi Grup, branş şirketleri aracılığıyla vermektedir.

 •   Ulusal ve uluslararası lojistik, sigorta, gümrük hizmetleri
 •   Ulusal ve uluslararası ticaret güvenliği hizmetleri
 •   Ulusal ve uluslararası ticaret danışmanlık ve belgeleme hizmetleri
 •   Uluslararası ticaretinizi kolaylaştıracak çözümler

Boğaziçi Grup, bünyesindeki Boğaziçi Gümrük Müşavirliği A.Ş., Boğaziçi Danışmanlık ve Taşımacılık Tic. A.Ş., Hermes Global Lojistik A.Ş., Yiğitcan Taşımacılık Tic. Ltd. Şti. ve Marçak Otomotiv Paz. Sig. Ara. Hiz. Ltd. Şti. firmaları ile tam entegre tedarik zinciri hizmetlerini yerine getirmektedir.

MİSYONUMUZ

Boğaziçi Grup Firmaları olarak misyonumuz her türlü ticari, ahlaki, hukuki kurallara saygılı olan; müşterilerine, çalışanlarına ve ilişki içerisinde bulunduğu tüm kesimlere katkılarını sürekli olarak geliştiren dinamik bir organizasyon olmaktır. Bunun için Toplam Kalite Yönetimi felsefesini ve sürekli iyileştirme anlayışını benimsemekteyiz.

VİZYONUMUZ

Lojistik süreçlerinde ve gümrükleme hizmetlerinde müşteri beklentilerini aşmayı ilke edinmiş personeliyle sürekli gelişmeye odaklanmış, rekabet üstünlüğü yaratan yenilikçi bir kuruluş olarak sektöründe lider bir marka olmak.

DEĞERLERİMİZ

 1. Biz Müşteri Odaklı Çalışırız

Boğaziçi Grup olarak müşteri memnuniyeti odaklı çalışarak müşterinin bugünkü ve gelecekteki beklentilerini algılamak ve karşılamak için gayret gösteririz.

 1. Biz Sürekli Gelişimi destekleriz

İyileşme ve değişime yol açacak bilginin kazanılması ile sürekli gelişimi sağlamak öncelikli amacımızdır. Tüm çalışmalarımızla sürekli iyileşme çalışmaları yapar ve süreçlerimizi takip ederiz.

 1. Biz Topluma ve Çevreye Saygılıyız

Boğaziçi Grup Ailesi üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uyar ve saygı gösteririr. Toplumumuz ve dünya için, çevre koruma bilinciyle davranır ve bu bilinci yaymak için çalışmalar yaparız.

 1. Biz Etkili Bir Takım Ruhuyla Çalışırız

Sorunları birlikte çözmek ve başarıları paylaşmak takımızın hedefidir. Birbirlerini teşvik edebilen, birbirlerine ilham veren, birbirlerini güçlendiren ve hedefe yönlendiren bir takım olarak çalışırız.

 1. Bizim Gücümüz İnsan Kaynağımızdır

Hizmetimizin kalitesi çalışanlarımızı kalitesiyle doğru orantılıdır. Bu nedenle en donanımlı ve deneyimli insan kaynağının ekibimiz içinde bulunması için gayret gösterir ve personelimizin gelişimlerini destekleriz.

 

Gelecek  Nesillere  Karşı Sorumluluğumuzun Bilincindeyiz…

Sosyal uygunluk politikamız, tüm iş ortaklarımızla birlikte temel ilke ve değerlerimize dayanan, takım çalışması şeklinde yürüterek oluşturduğumuz standartları içerir. Hedefimiz, Boğaziçi Grup Şirketleri bünyesinde Sosyal Uygunluk Politikasının şirket kültürü haline gelmesini sağlamaktır. Bu nedenle sosyal uygunluk standartları oluşturulmuş ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu sosyal uygunluk standartları ile ürün ve hizmet yaratmanın yanında bu politika, çalışanların kanunlar çerçevesinde standartlardan kaynaklanan tüm haklarını vermeyi, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayı, çevreye duyarlı olmayı, çalışanlar arasında açık ve dürüst bir iletişim, saygı ve değer gördüğü işyeri ortamını oluşturmayı taahhüt eder. Sosyal uygunluk politikası tüm çalışanlarımıza eğitimler ile duyurulur, tedarikçilerimize bilgilendirme yapılır ve tedarikçilerimiz bu kriterlere göre değerlendirilir.

Bu politika kapsamında, endişelerini, kaygılarını ve şikâyetlerini dile getiren çalışanlara karşı, hiçbir yaptırım veya cezalandırma eylemi uygulanmaz ve bu kaygı ve endişelerini dile getirmesi için oluşturulan öneri, dilek ve şikayet kutuları kullanılır. Çalışanlar kutulara her türlü görüş, istek, şikayet ve önerilerini açık şekilde beyan edebilir ve bunlar Üst Yönetim tarafından değerlendirilir ve iyileştirilmeye açık alanlar için gerekli iyileştirme faaliyetleri yapılır.

Sosyal Uygunluk Politikamız aşağıdaki bileşenleri kapsar:

 • Zorla Çalıştırma (Gönüllü Çalışma)
 • Çocuk İşgücü (Reşit Olmayan Çalışanlar)
 • Ayrımcılık (Eşitlikçi Yaklaşım)
 • Çalışma Saatleri ve Ücretler (Ücret / Maaş)
 • Sağlık ve Güvenlik
 • Toplum ve Paydaşlarla Bağlılık
 • Yabancı Uyruklu Çalışanlar
 • İnsan Kaçakçılığı
 • Dinlenme Günleri ve Tatiller
 • İşe Alma ve İstihdam
 • İş Sözleşmesi (İşveren Sözleşmesi)
 • İşçi Disiplin
 • Çevre ve Çevre Güvenliği Hususları
 • Gümrük Mevzuatına Uygunluk
 • Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkına Saygı
 • Dilek ve Şikayetleri Dinleme, Değerlendirme
 • Etik İlkelere Uymak
 1. Zorla Çalıştırma (Gönüllü Çalışma)

İşyerimiz, zorla işçi çalıştırmanın, hapishanede çalışma, çıraklık sözleşmesi, borca karşılık işgücü, askeri isçi veya köle işgücü ve her türlü insan ticareti dahil olmak üzere, tüm şekillerini yasaklar.

 1. Çocuk İşgücü (Reşit Olmayan Çalışanlar)

İşyerimiz, geçerli yasa ve düzenlemelerin asgari yaş hükümlerine bağlı kalır. İşyerimiz, tüm pozisyonlarda 18 yaşın altındaki kişilerin çalışmasını yasaklar. İşyerimizin çocuk işgücüne ilişkin yasağı, Is Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile diğer yasal mevzuatlara ve Uluslararası Çalışma Örgütü standartlarına uygundur.

 1. Ayrımcılık (Eşitlikçi Yaklaşım)

İşyerimiz, tüm çalışanlarına ve sağladıkları katkılara değer verir. Ayrımcılığa karşı duruşunda ve fırsat eşitliğini sağlama konusunda köklü bir taahhüde sahiptir. Yönetim olarak kuruluşumuzu ırk, cinsiyet, renk, milliyet, sosyal köken, din, yaş, maluliyet, siyasi görüş veya yürürlükte olan yasalarca korunan her türlü değer statü temelinde ayrımcılığın veya fiziksel ya da sözlü tacizin olmadığı bir kurum olarak muhafaza etmeye kararlıyız. İşyerimiz için personel seçimi, açık pozisyon, eğitim, ilgi alanları, yetenek, iş deneyimi gibi asgari nitelikler temel alınarak yapılır.

 1. Çalışma Saatleri ve Ücretler (Ücret / Maaş)

İşyerimiz, çalışanlarına sektörel ve yerel işgücü piyasasına göre rekabetçi ücretler verir. Uygulamalarımız ücret, çalışma saatleri, fazla mesai ve yan ödemeler hakkında yürürlükteki yasalara ve iş sözleşmelerine tam bir uygunluk içinde gerçekleştirilir. Çalışanlarımıza becerilerini ve kapasitelerini geliştirmek için fırsatlar teklif eder ve mümkün olduğunca yükselme fırsatları sunarak bu çabalar destekleriz.

 1. Sağlık ve Güvenlik

Şirketimiz, güvenli ve sağlıklı bir işyeri ortamının oluşturulmasını ve korunmasını sağlar. Şirket, çalışanlarımızın kaza, yaralanma ve sağlığı tehdit eden her türlü faktöre maruz kalma riskini minimuma indirerek, güvenli, sağlıklı ve verimli çalışabilecekleri bir iş ortamını oluşturarak sürekliliğini sağlamayı amaçlarız. Şirketimizde, şiddetin, tacizin, tehdidin ve rahatsız edici şartların olmadığı bir iş yeri ortamı sağlamaya özen gösterilir.

 1. Toplum ve Paydaşlarla Bağlılık

Şirketimiz, paydaşlarıyla, onların görüşlerini dinleyerek, görüşlerinden bilgi edinerek ve görüşlerini dikkate alarak iyi niyet temelinde bağ kurma taahhüdü verir. Bu bağlamda çalışan temsilcilerini yasal mevzuata göre belirleyerek çalışanların problemlerini temsilcilerle görüşebilecekleri ortamı oluşturur ve öneri kutularına yazılı olarak bildirmelerine imkan sağlar.

Uygun olduğunda işyeri ile ilgili ve etki alanı içindeki işyeri hakları konularında, paydaşları ile bir diyalog kurma taahhüdü verir.

 1. Yabancı Uyruklu İşçi Çalıştırma (Yabancı İşçilerin İstihdamı)

Şirketimiz içerisinde çalışma halinde bulunan yabancı uyruklu çalışanlarda;

İş sözleşmeleri anlayacakları dilde düzenlenir. İşe girişten işten ayrılma sürecine kadar tüm özlük işlemleri yürürlükteki yasal mevzuatlara uygun olarak yürütülür. İşçi hiçbir durumda borçlandırılarak çalıştırılamaz.

Şirket tarafından yabancı isçilerin çalışma konusundaki yasal hakları korunur.

 1. İnsan Kaçakçılığı

Şirketimiz kaçak işçi çalıştıramaz. Çalışanın işi bırakması durumunda herhangi bir güvenlik sebebi dışında şirket buna engel olamaz veya erteleyemez. Çalışanımızın her türlü bilgisi korunur ve yasaların belirttiği ölçüde saklı tutulur.

 1. Dinlenme Günleri ve Tatiller

Çalışanlarımız yasal hakları çerçevesinde dinlenme ve tatil günlerinden yoksun bırakılamazlar.

Haftada beş gün çalışan personele iki gün hafta tatili verilir.

 1. İşe Alma ve İstihdam

Şirket yönetimince ihtiyaç duyulan açık pozisyonlar belirlenerek şirket yönetimi tarafından yasalara uygun ve belirli kurallar çerçevesinde (eşitlikçi yaklaşım, izin, ücret, tatil, iş sözleşmesi vb.) istihdam gerçekleştirilir.

 1. İş Sözleşmesi (İşveren Sözleşmeleri)

Şirketimiz ile istihdam edilecek kişi arasında, işyerine ve yasalara uygun ve aday personele teklif edilen koşulları içeren “Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi“ hazırlanır. Göreve başlamayı kabul eden personele “Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi, Gizlilik Sözleşmesi, Fazla Çalışma Muvafakatnamesi ve Güvenlik Sistemleri Tebliği” imzalatılır. Personel yönetmeliği imza karşılığı tebliğ edilir, oryantasyon eğitimi ile tüm bu kural ve kaideler ilgili personele aktarılır.

 1. İşçi Disiplini

Şirketimiz tarafından disiplinli çalışmayı sağlayabilmek amacıyla disiplin kurulu tarafından belirlenen disiplin kuralları uygulanır. Şirket, çalışanını disipline etmek için hiçbir şekilde ücret kesintisi yaptırımı uygulayamaz.

 1. Çevre ve Çevre Güvenliği Hususları

Boğaziçi Grup olarak amaçlarımızdan biri de Çevre ve İş Sağlığı Güvenliğini azami ölçüde sağlamaktır. Çevremizin ve faaliyetlerimizden etkilenen tüm tarafların maruz kalabilecekleri riskleri minimize ederek can, mal ve çevre emniyetini tesis etmek; yasal şartları karşılamak ve

geliştirmek, bu konudaki bilinç düzeyini yükseltmek ve sosyal sorumluluk anlayışımızın müşterilerimiz dâhil olmak üzere toplumda anlaşılmasını sağlamak önceliklerimiz arasındadır.

 1. Gümrük mevzuatına uygunluk

Gümrük ile ilgili yürürlükteki tüm yerel ve uluslararası mevzuatlara uymayı, bu mevzuatlarla bağdaşan ve ürettiği ürünlerin yasadışı sevkiyatını önleyecek tedbirler alırız.

 1. Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Tüm çalışanların yasal düzenlemeler çerçevesinde örgütlenme ve toplu pazarlık hakkına saygı göstermeyi; Örgütlenme ve toplu pazarlık hakkını kullanan çalışanlar üzerinde baskı kurmamayı ve ayrımcılık yapmamayı taahhüt ederiz.
 2. Etik İlkelere Uymak

Tabi olduğumuz tüm kanun ve yönetmeliklere uymayı, ilgili yönetmeliklere uygunluğu kanıtlamak üzere kayıtları şeffaf ve güncel tutmayı,

Şirketimizde yolsuzluk ve rüşvetin hiçbir şekline müsamaha göstermemeyi; çıkar sağlamak, iş kolaylaştırmak amacıyla rüşvet ve/veya hediye alıp vermemeyi,

Yolsuzluk ve rüşvetle mücadele için gerekli mekanizmaları ve politikaları oluşturmayı, çıkar çatışması oluşturacak durumlardan kaçınmayı, iş ortaklarının fikri mülkiyet haklarını korumayı Boğaziçi Grup şirketleri olarak taahhüt ederiz.

 1. Dilek ve Şikayetler

Her çalışanın dilek ve şikayetlerini iletmesi için gerekli şikayet ve öneri mekanizmasını kurmayı, zamanında ve etkin olarak değerlendirme ve geri bildirimler yaparak çalışanın mutlu bir ortamda çalışmasını sağlamayı, çalışanın yapacağı dilek, öneri ve şikayet bildirimlerinde kendisine misilleme yapılmamasını,

Çevredeki topluluklardan şirket ve çevresel konular (koku, gürültü, atık vb.) ile ilgili gelen şikâyetleri ele almak için; işçilerden gelen şikâyetlerin iletilmesinde olduğu gibi şikâyet ve öneri mekanizmasının kullanılmasını teşvik etmeyi Boğaziçi Grup şirketleri olarak taahhüt ederiz

Entegre Yönetim Sistemleri Politikamız

BOĞAZİÇİ GRUP olarak amacımız, vizyon, misyon, etik ilkelerimiz ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi ile Ulusal ve Uluslararası platformlarda yasal mevzuat, standart ve şartnamelere uyumlu, kaliteli, ekonomik hizmeti zamanında sunan, yenilikçi, çalışanlarının katılımı ile sistemini sürekli iyileştiren, tüm faaliyetleri şeffaf ve kamuoyuna açık, Dünya Lideri Takımlardan biri olmaktır.
Bu amaç doğrultusunda;

 • Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde karşılamayı ve sürekliliği sağlamayı,
 • Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, ürün/proseslerimizde tasarım/geliştirme çalışmaları yapmayı ve verimliliklerimizi arttırmayı,
 • Tesislerimizin üretim ve hizmet faaliyetlerinden kaynaklanabilecek çevresel etkileri azaltmayı,
 • Doğal çevremizi korumaya odaklanarak canlılara ve çevreye saygılı olmayı,
 • Doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanmayı,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji kullanımındaki payını arttırmayı,
 • Bilginin güvenliğini sağlamayı ve bu kapsamdaki faaliyetleri yapmayı,
 • Tesislerimizde görev yapan çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve diğer paydaşlarımızın; politikalarımızın uygulanması, amaç ve hedeflerimize ulaşılması, ürün/hizmet uygunluğumuzun sağlanması ve çevre koruma felsefesi üzerine farkındalığını arttırmayı,
 • Şirket performansı ve üretimin verimliliğini artırmayı,
 • Riskleri etkin bir biçimde yöneterek tüm süreçlerini sürekli iyileştirmeyi,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışmayı,
 • Bilgi Varlıkları üzerindeki muhtemel riskleri tespit etmek ve risk kabulü, riskten kaçınma, risk azaltma, riski kontrol etme ve riskin transferi gibi yöntemler kullanarak bir risk yönetimi oluşturmak,
 • Alınacak önlemleri, Bilgi Varlıkları’ nın Gizlilik, Bütünlük ve Erişilebilirlik İlkeleri doğrultusunda sürekli iyileştirerek, uygulamak, yönetmek ve süreç performanslarını ölçmektir.
 • Bilgi Güvenliği Olayları, Bilgi Güvenliği İhlal olayları ve iş sürekliliğini aksatacak durumları yol açabileceği muhtemel risk noktalarının tespit edilerek bunların önüne geçebilmek için düzeltici faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlamak.
 • Yürürlükteki Bilişim Suçları  Kanunu (5651) ve KVKK’ na  uymak
 • Tedarikçilerini desteklemeyi ve geliştirmeyi,
 • Paydaşlarıyla ilişkileri şeffaf bir biçimde ve ortak akıl ile yönetmeyi,

ve Entegre Yönetim Sistemimiz ile standartların gereklerini uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ederiz.

ETİK DEĞERLERİMİZ

 

Boğaziçi Grup Ailesi olarak biz etik değerlerimize sıkı sıkıya bağlıyızdır.

Çünkü biz;

 • Adil, İyi niyet, dürüstlük ve tarafsızlık çerçevesi içerisinde davranırız.
 • Taahhüt ettiğimiz işi mutlaka yaparız.
 • İş birliği yaptığımız kuruluşların ticari ve özel bilgilerini koruruz.
 • Müşterilerimizle olan mesleki ilişkilerimizde daima güvenilir olur ve dürüst davranırız.
 • Kişisel bilgilerin gizliliğine saygı gösteririz.
 • Yerel ve uluslararası ahlaka, profesyonel standartlara saygı gösteririz.
 • Sağlık ve güvenlikle ilgili görev ve sorumluluklarımıza uyarız.
 • Başkalarına layık oldukları ilgiyi ve saygıyı gösteririz.
 • Savurganlıktan ve israftan kaçınırız.
 • Profesyonel ve ön yargısız hizmet sağlarız.

HEMEN BİZE ULAŞIN!

Danışmanlarımız sizi aramaktan mutluluk duyacaklar!

ADINIZ *
SOYADINIZ *
EMAIL ADRESİNİZ *
TELEFON

KONU

NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ?