Skip links

Danışmanlık Hizmetleri

Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri

İthalat ve ihracat, transit ticaret öncesi ve sonrasında, riski en aza indirmek için Danışmanlık Hizmetleri kaçınılmaz ihtiyaçtır.

Gümrük Müşavirliği Hizmetinde Sizlere Rehber Olduk

Boğaziçi Gümrük olarak, günümüz dünyasında şirketler için ithalat ve ihracat operasyonlarının neden olduğu ağır çalışma saatleri ve resmi prosedürler gibi yük unsurlarını hafifletmek amacıyla çözümler sunuyoruz.

Ürünlerinizin ithalat/ihracat işlemlerini kendi şirketimiz bünyesinde sizin adınıza gerçekleştiriyor ve sizi tüm bu resmi işlemlerden, iç prosedürlerden ve dış ticaret personel maliyetlerinden kurtarıyoruz.

Ticarete konu olan eşyaların gerek rejim, gerekse mali açıdan değerlendirmelerini yapmak, varsa izinlerini almak, olası sorunları önceden görüp çözüm üretmek, projelendirmek, bilgileri yerinde ve vaktinde doğru olarak karşılıklı paylaşmak, ithal ve ihraç edeceğiniz malzemelerin fizibilite çalışmalarını yaparak neticelendirmek ve danışmanlık hizmeti vermek tam da bizim işimizdir.

İthalat/ihracat uyumluluğu söz konusu olduğunda, endüstri etki alanınızdaki geçerli yasaları, uyumluluk parametrelerini ve ilgili riskleri ve sonuçları anlamak kritik derecede önemlidir. Boğaziçi Gümrük ile iş birliğinizin sonucunda; doğru stratejiler, bilgi ve yöntemlerle, dış ticarette başarınız kaçınılmaz olup, global pazarda güçlü ve sürdürülebilir bir konuma sahip olabilirsiniz.

  • Gümrük Danışmanlığı
  • Dış Ticaret Danışmanlığı
  • Kambiyo Danışmanlığı
  • Serbest Bölgeler Mevzuatı Danışmanlığı
  • Yatırım Teşvik Mevzuatı Danışmanlığı
  • DİR (Dahilde İşleme Rejimi) Danışmanlığı
  • DİİB (Dahilde İşleme İzin Belgesi)
  • Dİİ (Dahilde İşleme İzni)
  • İthalat ve ihracatta alınması gereken her türlü izin ve müracaatların yapılarak, takibi ve sonuçlandırılması. (Kontrol belgeleri, TSE, Tareks v.b.)
  • Lojistik Proje Danışmanlığı