Skip links
KKDF - Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Nedir

KKDF – Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Nedir?

KKDF – Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Nedir?

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF), Türkiye’de finansal işlemler üzerinde alınan bir tür fon kesintisidir. 1988 yılında yürürlüğe giren bu fon, ekonomik istikrarı sağlamak, kaynak kullanımını desteklemek ve belirli ekonomik politikaların uygulanmasına katkıda bulunmak amacıyla oluşturulmuştur. Bu makalede, KKDF’nin ne olduğunu, nasıl uygulandığını ve Türkiye ticaret mevzuatına göre dikkat edilmesi gereken hususları ele alacağız.

KKDF Nedir?

KKDF, belirli finansal işlemler üzerinden kesilen ve devlet bütçesine aktarılan bir tür fon kesintisidir. Genellikle kredi işlemleri, vadeli ithalat ve döviz kredileri gibi işlemlerden alınır. KKDF’nin temel amacı, Türkiye’de kaynak kullanımını optimize etmek ve ekonomik dengeyi sağlamaktır.

KKDF Uygulama Alanları

KKDF, çeşitli finansal işlemler üzerinde uygulanır. Başlıca uygulama alanları şunlardır:

 1. Vadeli İthalat
  • Tanım: Vadeli ödeme şekliyle yapılan ithalat işlemlerinde uygulanan KKDF oranı, belirli sürelerde farklılık gösterebilir.
  • Özellikler: Genellikle, vadeli ithalat işlemlerinde %6 oranında KKDF kesintisi uygulanır.
 2. Kredi İşlemleri
  • Tanım: Türkiye’de kullanılan döviz veya Türk Lirası kredilerinde KKDF kesintisi yapılır.
  • Özellikler: Döviz kredilerinde %3, Türk Lirası kredilerinde ise %1 oranında KKDF uygulanır.
 3. Leasing İşlemleri
  • Tanım: Finansal kiralama (leasing) işlemlerinde KKDF kesintisi yapılır.
  • Özellikler: Leasing işlemlerinde KKDF oranı %1 olarak belirlenmiştir.

KKDF Oranları ve Hesaplama

KKDF oranları, işlem türüne göre değişiklik göstermektedir. Aşağıda, farklı işlemler için geçerli olan KKDF oranları ve hesaplama yöntemleri belirtilmiştir:

 • Vadeli İthalat: %6
 • Döviz Kredileri: %3
 • Türk Lirası Kredileri: %1
 • Leasing İşlemleri: %1

KKDF hesaplaması, işlem tutarı üzerinden belirlenen oranların uygulanması ile gerçekleştirilir. Örneğin, 100.000 USD tutarındaki bir vadeli ithalat işleminde, 100.000 x %6 = 6.000 USD KKDF kesintisi yapılır.

Türkiye Ticaret Mevzuatına Göre KKDF

Türkiye ticaret mevzuatına göre KKDF, belirli kurallar ve düzenlemeler çerçevesinde uygulanmaktadır. İthalatçılar ve kredi kullananlar, yasalara uygun hareket etmek ve KKDF ödemelerini zamanında gerçekleştirmek zorundadır. Aşağıda, Türkiye ticaret mevzuatına göre dikkat edilmesi gereken bazı hususlar yer almaktadır:

 1. Gümrük Beyannamesi ve KKDF
  • İthalat işlemlerinde, gümrük beyannamesi doldurulurken KKDF hesaplamalarının doğru yapılması gerekmektedir. Yanlış beyan, ceza ve gecikme faizlerine neden olabilir.
 2. Vergi ve Harç Ödemeleri
  • KKDF, diğer ithalat vergileri ve harçları gibi düzenli olarak ödenmelidir. Ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda, idari para cezaları uygulanabilir.
 3. Belgelendirme ve Muhasebe
  • KKDF kesintileri ve ödemeleri, işletmelerin muhasebe kayıtlarında doğru bir şekilde gösterilmelidir. Bu, hem yasal uyum hem de mali denetim açısından önemlidir.
 4. KKDF Muafiyet ve İstisnaları
  • Bazı durumlarda, belirli işlemler KKDF’den muaf tutulabilir veya istisna uygulanabilir. Örneğin, Eximbank kredileri ve belirli kamu projeleri bu kapsama girebilir. Bu tür muafiyetler için ilgili mevzuat ve düzenlemeler incelenmelidir.

KKDF (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu), Türkiye’de finansal işlemler üzerinde uygulanan önemli bir fon kesintisidir. Vadeli ithalat, kredi işlemleri ve leasing gibi çeşitli alanlarda uygulanan KKDF, ekonomik istikrarı desteklemek ve kaynak kullanımını optimize etmek amacıyla kullanılmaktadır. Türkiye ticaret mevzuatına göre, KKDF ödemelerinin doğru ve zamanında yapılması büyük önem taşır. İşletmelerin bu konuda dikkatli olması ve yasalara uygun hareket etmesi gerekmektedir. Bu sayede, ticaret işlemlerini sorunsuz bir şekilde yürüterek, ekonomik faaliyetlerine devam edebilirler.