Skip links

Tag: gümrük renkleri

Gümrük Hattı Renkleri ve Anlamları

Gümrük Hattı Renkleri ve Anlamları

Gümrük Hattı Renkleri ve Anlamları Gümrük hattı renkleri, uluslararası ticarette kullanılan bir işaretleme sistemidir ve gümrük işlemlerinin hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesine yardımcı olur. Bu renkler genellikle trafik ışıklarındaki renklere benzerlik gösterir ve farklı anlamlar taşır. Yeşil Hat (Green Lane): Yeşil hat, önceden belirlenmiş güvenilir ticaret ortaklarına (örneğin, güvenilir