Skip links

Tag: Gümrük Yönetmeliği değişikliği

Gümrük Yönetmeliğinde değişiklik Yapıldı

Gümrük Yönetmeliğinde değişiklik Yapıldı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yer aldı. -Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliği’nin Onaylanmış Kişi Statüsü Verilebilecek Kişiler başlık 22. Maddesine yeni bir fıkra eklendi. “(3) Gümrük Kanununun 5/A maddesi kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınan şirketin, malvarlığının bir veya birden fazla bölümünü yeni kurulacak bir şirkete kısmi