Skip links

Tag: Türkiye’de İthalat

Türkiye'de İthalat ve Ekonomik Etkileri

Türkiye’de İthalat ve Ekonomik Etkileri

Türkiye’de İthalat ve Ekonomik Etkileri Türkiye, geniş bir ekonomiye sahip bir ülke olarak çeşitli sektörlerde ithalat yapmaktadır. İthalat, genellikle enerji, ham madde, teknoloji ürünleri, makine ve ekipman gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır. İthalatın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri şu şekilde özetlenebilir: Dış Ticaret Dengesi: Türkiye, ithalatıyla ihracatı arasındaki dengeyi sağlamaya çalışmaktadır. İthalatın ihracattan