Skip links
Tehlikeli Madde Taşımacılığı Uzmanlık Gerektirir

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Uzmanlık Gerektirir

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Uzmanlık Gerektirir

Tehlikeli malların veya tehlikeli maddelerin (tehlikeli madde) taşınması son derece zorlu bir iştir. Dikkatle uyulması gereken katı kural ve düzenlemeleri kapsar. Ambalajlama, etiketleme veya belgeleme gibi herhangi bir hususa uyulmaması ciddi cezalarla sonuçlanabilir.

Tehlikeli maddeler, lityum piller, taşınabilir şarj cihazları, aerosoller, parfümler ve boya gibi çok çeşitli öğeleri kapsayabilir. İşletmeniz bu mallardan herhangi biriyle ilgili iş yapıyorsa, tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili hataların azaltılması, zamandan tasarruf etme ve iş akışlarını kolaylaştırma fırsatı sunar.

Başarılı bir tehlikeli madde nakliye operasyonu için dikkate alınması gerekenler;

Gönderinizin doğru sınıflandırılmasını sağlamak, yasal düzenlemelere uymak açısından zorunludur. Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin temel hususlar şunlardır:

  • Ambalajlama – Kullanılan ambalaj, kontrol kuruluşlarının malzeme, yapı ve maksimum kapasiteye ilişkin düzenlemelerine uygun olmalıdır. Ayrıca ambalaj tanımlama kodunu da belirgin bir şekilde sergilemelidir.
  • Etiketleme – Tehlikeli madde ambalajına, tehlike sınıfını ve diğer gerekli ayrıntıları açıkça belirten uygun işaretler, etiketler ve levhalar yapıştırılmalıdır. Bu etiketler, taşıma sırasında karşılaşılan değişen sıcaklıklara ve koşullara dayanacak kadar dayanıklı olmalı, soyulma veya mürekkep akması gibi sorunlardan kaçınılmalıdır.
  • Belgeler – Sevkiyat belgeleri, kimlik numaraları, tehlike sınıfı ve taşınan tehlikeli madde miktarı dahil olmak üzere doğru ve temel bilgileri içermelidir.
  • Taşıma modu – Farklı taşıma modlarının belirli öğeler için farklı gereksinimleri olabilir. Örneğin, kuru buzun hava veya deniz yoluyla nakliyesi, kara taşımacılığına göre farklı düzenlemeler gerektirebilir. Her zamanki ulaşım şeklinizden sapmanız durumunda sisteminizin olası uyumsuzlukları size bildirmesi çok önemlidir. Tehlikeli gönderiler için mümkün olduğunca kara taşımacılığının tercih edilmesi tavsiye edilir.

Bu faktörler titizlikle göz önünde bulundurularak ve uygun kurallara bağlı kalınarak, hata ve ceza riski en aza indirilirken uyumluluk sağlanır. Bu hususların herhangi birine uyulmaması, ciddi ihlaller için küçükten önemli miktarlara kadar değişen para cezalarını gerektirir. Ayrıca ihlaller teslimat sürecinde önemli gecikmelere yol açabilir. Bu nedenle, finansal yansımaları önlemek ve sevkiyatların zamanında yapılmasını sağlamak için uyumluluğa öncelik vermek çok önemlidir.

Tehlikeli madde nakliyesinde hatalar nasıl meydana gelir?

Tehlikeli madde hataları, ilgili düzenlemelerin karmaşık yapısı nedeniyle tehlikeli maddelerin nakliyesinde daha sık meydana gelir. Bu hatalar, belirli gerekliliklerin kasıtsız olarak ihmal edilmesinden veya belirli durumlar için öngörülen kılavuzlardan sapmalardan kaynaklanabilir.

Göndericinin tehlikeli madde süreçleri uygun şekilde oluşturulduğunda ortaya çıkan hatalar genellikle belirli iş akışlarına atfedilebilir. Örneğin tehlikeli madde etiketinin kullanılmaması, etiketin sevkiyat etiketinden ayrı olarak basılmasından kaynaklanabilir. Gerekli tüm etiketlerin aynı anda yazdırılmasıyla, bir tanesinin yanlışlıkla atlanma olasılığı önemli ölçüde azalır.

Tehlikeli Maddelerin Taşınması Sırasında Kaçınılması Gereken Yaygın Hatalar 

  • Tehlikeli maddelerin yetersiz işaretlenmesi ve etiketlenmesi – Deneyimsiz veya eğitimsiz tehlikeli madde personeli tarafından sıklıkla yapılan yaygın hatalardan biridir. Tehlikeli maddelerin yeterli şekilde işaretlenip etiketlenmemesidir.  Bu işaretler ve etiketler, taşıma sürecinde yer alan tüm bireylerin malzeme türü, ilgili tehlike sınıfı ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayan hayati bir iletişim aracı görevi görmektedir.

Tehlikeli maddelerin doğru bir şekilde işaretlenmesi ve etiketlenmesinin ihmal edilmesi, yıllardır kurulu ve başarıyla kullanılan basit ve etkili iletişim sistemini baltalamaktadır. Bu gözetim, potansiyel olarak hayatları tehlikeye atabilir ve önemli riskler oluşturabilir.

  • Riskleri hakkında yeterli farkındalık olmadan bir malzemenin yanlışlıkla tehlikesiz olduğunu varsaymak: Deneyimsiz veya eğitimsiz çalışanlar, tehlikeli ve tehlikesiz malzemeler arasında ayrım yapmak için gerekli bilgiye sahip olmayabilir. Sonuç olarak, yanlışlıkla tehlikeli bir maddenin tehlikesiz olduğunu varsayabilirler ve bu da onun uygun hazırlık ve iletişim olmadan taşıma zincirine dahil edilmesine yol açabilir.

Bu tür hataların malzemenin doğasına, taşıma şekline ve diğer ilgili faktörlere bağlı olarak ciddi sonuçları olabilir. Beyan edilmeyen tehlikeli maddeler, göndericiyi önemli para cezalarına ve cezalara maruz bırakmakla kalmaz, aynı zamanda olumsuz yansımalarıyla birlikte olası ulaşım kazalarına da davetiye çıkarır.

Taşıma sürecine dahil olan herkesin güvenliğini sağlamak amacıyla, tehlikeli maddeleri doğru bir şekilde tanımlamak ve işlemek için çalışanların uygun tehlikeli madde eğitimi alması çok önemlidir.

Tehlikeli Yük Depolama ve Sevkiyatınızı Boğaziçi Taşımacılık’a Emanet Edin 

Boğaziçi Grup , tehlikeli madde olarak sınıflandırılan malların depolanması ve taşınması için onaylanmış ISO sertifikalı depoya sahiptir. Aynı zamanda gümrük müşavirliği ve yurtiçi lojistik alanında da güçlü bir uzmanlığa sahiptir, bu da bizi tek çatı altında eksiksiz tehlikeli madde lojistiği çözümleri sunan başvuracağınız şirket haline getiriyor. Ayrıca tehlikeli kargo depolama ve nakliyesinin tüm yönlerini ele alma konusunda eğitimli ve deneyimli uzmanlardan oluşan ekibimize güvenebilirsiniz.

Bugün tehlikeli madde taşımacılığı uzmanlarımızla görüşün, size ihtiyacınız olan özelleştirilmiş çözümleri sunalım!