Skip links
İthalat Türleri ve İthalat Ödeme Şekilleri

İthalat Türleri ve İthalat Ödeme Şekilleri

İthalat Türleri ve İthalat Ödeme Şekilleri

Uluslararası ticaret, ülkelerin ekonomik büyümesi ve gelişmesi için kritik bir rol oynar. İthalat, ülkelerin ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri yurtdışından temin etmelerini sağlar. Türkiye’de ithalat işlemleri, belirli mevzuatlar çerçevesinde düzenlenmiştir ve farklı türleri ile ödeme şekilleri bulunmaktadır. Bu makalede, Türkiye ticaret mevzuatına uygun olarak ithalat türleri ve ithalat ödeme şekilleri detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

İthalat Türleri

Türkiye’de ithalat, farklı türlerde gerçekleştirilebilir. İthalat türlerini anlamak, ticaret işlemlerinin daha etkin ve yasalara uygun bir şekilde yapılmasını sağlar. İşte başlıca ithalat türleri:

 1. Kesin İthalat
  • Tanım: Türkiye’ye kalıcı olarak mal getirilmesi işlemidir.
  • Özellikler: Malın Türkiye’ye girişi sırasında gümrük vergileri ve diğer ithalat vergileri ödenir. Bu tür ithalat, malın serbest dolaşıma girmesi anlamına gelir.
  • Örnekler: Elektronik cihazlar, tekstil ürünleri, gıda maddeleri.
 2. Geçici İthalat
  • Tanım: Belirli bir süre için Türkiye’ye getirilen malların, bu süre sonunda tekrar yurtdışına çıkarılmasını içeren ithalat türüdür.
  • Özellikler: Geçici ithalat kapsamında getirilen mallar için vergi muafiyeti sağlanabilir veya vergi teminatı alınabilir.
  • Örnekler: Fuar ve sergi malzemeleri, test ve deneme amaçlı getirilen makineler.
 3. Transit İthalat
  • Tanım: Malların, Türkiye üzerinden geçerek başka bir ülkeye gönderilmesi işlemidir.
  • Özellikler: Transit ithalat kapsamında, mallar Türkiye gümrüğünde işlem görür ancak vergi ödenmez.
  • Örnekler: Üçüncü bir ülkeden Türkiye üzerinden başka bir ülkeye sevk edilen ürünler.
 4. Antrepo İthalatı
  • Tanım: Malların, belirli gümrük antrepolarına getirilmesi ve burada depolanması işlemidir.
  • Özellikler: Mallar, antrepoda bulunduğu süre boyunca vergiye tabi tutulmaz. Mallar daha sonra serbest dolaşıma sokulabilir veya yeniden ihraç edilebilir.
  • Örnekler: Büyük hacimli ve yüksek değerli ürünler.

İthalat Ödeme Şekilleri

İthalat işlemlerinde kullanılan ödeme şekilleri, tarafların güvenli ve sorunsuz bir ticaret yapmalarını sağlar. Türkiye’de yaygın olarak kullanılan ithalat ödeme şekilleri şunlardır:

 1. Peşin Ödeme (Advance Payment)
  • Tanım: İthalatçı, malları teslim almadan önce ödemeyi gerçekleştirir.
  • Özellikler: Satıcı için güvenli bir yöntemdir, ancak ithalatçı için risk taşır. İthalatçı, malın zamanında ve istenilen kalitede teslim edilmemesi durumunda risk altındadır.
  • Kullanım Alanları: Güven ilişkisi olan ticari ortaklıklar.
 2. Akreditif (Letter of Credit – L/C)
  • Tanım: İthalatçının bankası tarafından ihracatçının bankasına ödeme garantisi verilmesidir.
  • Özellikler: Hem satıcı hem de alıcı için güvenli bir yöntemdir. Banka, belirli şartların yerine getirilmesi halinde ödemeyi yapar.
  • Kullanım Alanları: Uluslararası ticaret işlemlerinde yaygın olarak kullanılır.
 3. Mal Mukabili Ödeme (Cash Against Goods)
  • Tanım: İthalatçının, malları teslim aldıktan sonra ödeme yapmasıdır.
  • Özellikler: İthalatçı için güvenli bir yöntemdir, çünkü mallar teslim alınmadan ödeme yapılmaz. Ancak, satıcı için risklidir.
  • Kullanım Alanları: Güven ilişkisi olan ve düzenli ticaret yapan firmalar.
 4. Vesaik Mukabili Ödeme (Documents Against Payment – D/P)
  • Tanım: İhracatçının, malları ithalatçıya göndermesi ve mal bedelinin ödenmesinden sonra belgelerin teslim edilmesidir.
  • Özellikler: İthalatçının ödeme yapmadan malları teslim alması mümkün değildir. Bu yöntem, satıcı için güvenli, alıcı için ise nispeten güvenlidir.
  • Kullanım Alanları: Güven ilişkisi gelişmiş olan firmalar.

Türkiye Ticaret Mevzuatına Göre Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Türkiye’de ithalat işlemleri, çeşitli mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilir. İthalatçılar, yasalara uygun hareket edebilmek için şu hususlara dikkat etmelidir:

 1. Gümrük Beyannamesi: İthalatçı, ithal edilecek mallar için gümrük beyannamesini eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmalıdır. Beyannamede, GTIP kodları ve diğer gerekli bilgiler yer almalıdır.
 2. Vergi ve Harçlar: İthalat işlemleri sırasında ödenmesi gereken vergi ve harçlar, ithalatçı tarafından ödenmelidir. Bu vergiler arasında gümrük vergisi, KDV ve özel tüketim vergisi bulunabilir.
 3. Kalite ve Standartlar: İthal edilecek malların, Türkiye’de geçerli olan kalite ve standartlara uygun olması gerekmektedir. İthalatçı, bu standartlara uygunluğu sağlamak için gerekli belgeleri temin etmelidir.
 4. İzinler ve Lisanslar: Belirli ürünlerin ithalatı için özel izinler veya lisanslar gerekebilir. İthalatçı, ilgili bakanlık ve kurumların izinlerini almalıdır.
 5. Denetimler ve Kontroller: Gümrük işlemleri sırasında, gümrük memurları tarafından yapılacak denetim ve kontrollerde, ithalatçının iş birliği yapması ve gerekli bilgileri sağlaması gerekmektedir.

İthalat işlemleri, uluslararası ticaretin önemli bir parçasıdır ve Türkiye’de belirli mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilir. İthalat türleri ve ödeme şekilleri, ticaretin güvenli ve sorunsuz bir şekilde yapılmasını sağlar. İthalatçılar, yasalara uygun hareket ederek ve dikkatli bir planlama yaparak, ticaret işlemlerini başarıyla yürütebilirler. Bu süreçte, hem ithalat türlerinin hem de ödeme şekillerinin doğru bir şekilde seçilmesi büyük önem taşır.