Skip links

Tag: Geçici İhracat Nedir

Türkiye 2023 Yılında Tüketim Malları İthalatı

Türkiye’de Geçici İhracat Nedir?

Türkiye’de Geçici İhracat Nedir? Geçici ihracat, ihracatçının yurtdışına gönderdiği malların belirli bir süre için geçici olarak dışarıda kalması ve daha sonra Türkiye’ye geri getirilmesi esasına dayanan bir işlemdir. Bu işlem genellikle fuarlar, sergiler, testler veya benzeri geçici amaçlarla yapılan ihracatları kapsar. Geçici ihracat işlemi, Türkiye’de gümrük mevzuatı kapsamında belirli kurallara