Skip links
Türkiye 2023 Yılında Tüketim Malları İthalatı

Türkiye’de Geçici İhracat Nedir?

Türkiye’de Geçici İhracat Nedir?

Geçici ihracat, ihracatçının yurtdışına gönderdiği malların belirli bir süre için geçici olarak dışarıda kalması ve daha sonra Türkiye’ye geri getirilmesi esasına dayanan bir işlemdir. Bu işlem genellikle fuarlar, sergiler, testler veya benzeri geçici amaçlarla yapılan ihracatları kapsar. Geçici ihracat işlemi, Türkiye’de gümrük mevzuatı kapsamında belirli kurallara tabidir.

Geçici ihracatın temel özellikleri şunlardır:

  1. Süre Sınırlıdır: Geçici ihracat işlemi belirli bir süre için geçerlidir. Bu süre genellikle malların ihracat tarihinden itibaren belirlenir ve Türkiye’ye geri getirilmesi gereken tarih olarak belirlenir.
  2. Amaç Belirtilmelidir: Geçici ihracat işlemi yapılırken malın hangi amaçla ve ne kadar süreyle dışarıda kalacağı açıkça belirtilmelidir. Bu amaç genellikle fuar, sergi, test veya benzeri geçici etkinlikler olabilir.
  3. Gümrük İşlemleri: Geçici ihracat işlemi, Türkiye’den çıkan malların gümrük işlemlerine tabi tutulmasıyla başlar ve Türkiye’ye geri getirildiğinde de gümrük işlemleriyle sona erer. Bu süreç, Türkiye’den çıkış ve Türkiye’ye giriş gümrük işlemlerini içerir.

Geçici ihracat, Türkiye’de ihracatçıların uluslararası pazarlara girişini kolaylaştıran ve Türk mallarının tanıtımını sağlayan önemli bir araçtır. Bu nedenle, ihracat yapacak işletmelerin geçici ihracat işlemi hakkında detaylı bilgi sahibi olmaları ve gümrük mevzuatına uygun hareket etmeleri önemlidir.