Skip links

Tag: İhracat Üssü

Türkiye Serbest Bölgeleri

Türkiye, Serbest Bölgeleri “İhracat Üssü” Olarak Güçlendirmeye Devam Ediyor

Türkiye, ekonomik büyümesini desteklemek, uluslararası ticarette rekabet avantajını artırmak ve istihdamı güçlendirmek amacıyla serbest bölgelerini daha etkin bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Türkiye’de yapılan açıklamada, serbest bölgelerin üretim, istihdam ve katma değeri yüksek birer “ihracat üssü” haline getirilmesine odaklanacakları belirtildi. Bu strateji, serbest bölgelerin sadece ülke içinde değil, aynı zamanda