Skip links
Türkiye Serbest Bölgeleri

Türkiye, Serbest Bölgeleri “İhracat Üssü” Olarak Güçlendirmeye Devam Ediyor

Türkiye, ekonomik büyümesini desteklemek, uluslararası ticarette rekabet avantajını artırmak ve istihdamı güçlendirmek amacıyla serbest bölgelerini daha etkin bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Türkiye’de yapılan açıklamada, serbest bölgelerin üretim, istihdam ve katma değeri yüksek birer “ihracat üssü” haline getirilmesine odaklanacakları belirtildi.

Bu strateji, serbest bölgelerin sadece ülke içinde değil, aynı zamanda uluslararası pazarlarda da rekabet avantajı sağlamasını amaçlamaktadır. Türkiye’nin sahip olduğu coğrafi konum, serbest bölgelerin lojistik açıdan avantajlı bir konumda olmasını sağlamaktadır.

Serbest bölgeler, özel teşvikler ve avantajlı koşullarla yerli ve yabancı yatırımcılara çeşitli fırsatlar sunmaktadır.

Bu bölgelerde faaliyet gösteren şirketler

  • düşük vergi oranları
  • gümrük avantajları
  • kolaylaştırılmış işlem süreçleri

gibi teşviklere sahip olarak uluslararası rekabette güç kazanmaktadır.

Ayrıca, Türkiye’nin serbest bölgeleri, teknoloji transferini ve Ar-Ge faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla oluşturulan özel destek programlarıyla da dikkat çekmektedir. Bu çerçevede, serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmaların Ar-Ge projelerine sağlanan teşvikler, inovasyon ve teknolojik gelişimi desteklemeyi hedeflemektedir.

Açıklamada ayrıca, serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmaların istihdam yaratma potansiyelinin ve ürettikleri katma değerin önemine vurgu yapılarak, bu bölgelerin sadece ticaretin değil, aynı zamanda ekonominin canlılığının da bir göstergesi olduğu ifade edildi.

Türkiye’nin serbest bölgelerdeki stratejik odaklanması, ülkenin ekonomik büyüme hedeflerine ulaşma çabalarının bir parçası olarak değerlendirilmekte olup, bu bölgelerin ülkenin küresel ticaretteki konumunu daha da güçlendirmesi beklenmektedir.