Skip links

Tag: Paketleme ve etiketleme

Tehlikeli Madde Taşımacılığı: Güvenlik, Yöntemler ve Yönetmelikler

Tehlikeli Madde Taşımacılığı: Güvenlik, Yöntemler ve Yönetmelikler

Tehlikeli Madde Taşımacılığı: Güvenlik, Yöntemler ve Yönetmelikler Tehlikeli madde taşımacılığı, hem insanlar hem de çevre için potansiyel riskler taşıyan maddelerin taşınmasını ifade eder. Bu maddeler arasında patlayıcılar, yanıcı sıvılar, zehirli gazlar ve radyoaktif malzemeler bulunur. Bu tür maddelerin taşınması, güvenlik önlemlerinin titizlikle uygulanmasını gerektirir. Makalemizde, tehlikeli madde taşımacılığının önemi, yöntemleri,