Skip links

Tag: ticaret bakanlığı

Ticaret Bakanlığı’nın 2024’te İhracat Desteklerini Artırması

Türkiye’nin ekonomik büyümesinde önemli bir rol oynayan ihracat, ülkenin küresel pazarda rekabet gücünü artırmak adına sürekli olarak desteklenmektedir. Bu bağlamda, Türkiye’de Ticaret Bakanlığı’nın 2024 yılında ihracat desteklerini artırmaya yönelik yeni stratejiler geliştirdiği gözlemlenmektedir. Yeni İhracat Destek Programları: Ticaret Bakanlığı’nın 2024 yılında uygulamaya koyduğu yeni destek programları, özellikle küçük ve orta