Skip links

Ticaret Bakanlığı’nın 2024’te İhracat Desteklerini Artırması

Türkiye’nin ekonomik büyümesinde önemli bir rol oynayan ihracat, ülkenin küresel pazarda rekabet gücünü artırmak adına sürekli olarak desteklenmektedir. Bu bağlamda, Türkiye’de Ticaret Bakanlığı’nın 2024 yılında ihracat desteklerini artırmaya yönelik yeni stratejiler geliştirdiği gözlemlenmektedir.

Yeni İhracat Destek Programları: Ticaret Bakanlığı’nın 2024 yılında uygulamaya koyduğu yeni destek programları, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeleri hedef alacaktır. Bu destekler, firmaların uluslararası pazarlara daha etkin bir şekilde girebilmeleri için finansal, lojistik ve pazarlama alanlarında sağlanacak destekleri içerecektir.

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri: Türkiye’nin ihracat potansiyelini artırmak adına, Ticaret Bakanlığı 2024 yılında girişimcilere ve ihracat yapmak isteyen işletmelere yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunacak. Bu hizmetler, uluslararası ticaret kuralları, pazar araştırması ve müşteri ilişkileri gibi konularda şirketleri güçlendirmeyi amaçlayacaktır.

Sürdürülebilirlik ve Teknoloji Odaklı Destekler: Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, Ticaret Bakanlığı 2024 yılında çevre dostu üretim ve yeşil teknoloji alanlarında faaliyet gösteren firmaları destekleyecektir. Bu destekler, ihracatın sürdürülebilir ve yenilikçi bir şekilde artırılmasına odaklanacaktır.

Hızlı Büyüme Potansiyeli Olan Sektörlere Özel Destekler: Ticaret Bakanlığı, belirli sektörlerdeki ihracat potansiyelini artırmak adına özel destekler sunacaktır. Örneğin, savunma sanayii, bilgi teknolojileri veya tarım gibi stratejik sektörlerde faaliyet gösteren firmalara yönelik teşvikler ve destekler sağlanacaktır.

Ticaret Bakanlığı’nın 2024 yılında artan ihracat destekleri, Türk iş dünyasının küresel rekabet avantajını güçlendirmeyi hedefliyor. Bu destek programları, Türkiye’nin ekonomik büyümesine katkı sağlarken, işletmelerin uluslararası pazarda daha etkin ve sürdürülebilir bir şekilde var olmalarına olanak tanıyacaktır.